Pengacara Lo Breiding di Græsted - nyertakeun sakabeh Gribskov di kalereun Selandia, dénmark