Real estate jeung konstruksi - Meunangkeun saran ti NJORD Sungut Hukum